هزینه حمل سفارش مشتریان شهرستان از کارخانه تا باربری ( با حداقل سفارش ۴۰ کیسه ) به عهده پرند پلاست می باشد .